G-K3YXVGFKGW
top of page

TERME EN VOORWAARDES

Bepalings en voorwaardes

Laaste opgedateer: 31 Augustus 2020

Lees hierdie bepalings en voorwaardes ("bepalings", "bepalings en voorwaardes") aandagtig deur voordat u die https://www.aireegroup.com/ webwerf (die "diens") gebruik deur die vereniging van onafhanklike eiendomskenners ("ons") , "Ons", "ons" of "AIREE").

U toegang tot en gebruik van die diens is onderworpe aan u aanvaarding en nakoming van hierdie bepalings. Hierdie bepalings is van toepassing op alle besoekers, gebruikers en ander wat toegang tot die diens wil verkry of wil gebruik.

Deur toegang tot die diens te verkry of dit te gebruik, stem u in tot hierdie bepalings. As u nie saamstem met enige deel van die bepalings nie, het u nie toestemming om toegang tot die diens te verkry nie.

 

Intellektuele eiendom

Die diens en sy oorspronklike inhoud, funksies en funksies is en bly die eksklusiewe eiendom van AIREE en sy lisensiehouers. Die diens word beskerm deur kopiereg, handelsmerk en ander wette van sowel die Verenigde State as die buiteland. Ons handelsmerke en handelsmerke mag nie in verband met enige produk of diens gebruik word sonder die vooraf skriftelike toestemming van AIREE nie.

 

Skakels na ander webwerwe

Ons diens kan skakels na derde partye se webwerwe of dienste bevat wat nie deur AIREE besit of beheer word nie.

AIREE het geen beheer oor en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud, privaatheidsbeleid of praktyke van webwerwe of dienste van derde partye nie. Ons waarborg nie die aanbiedinge van enige van hierdie entiteite/individue of hul webwerwe nie.

U erken en stem in dat AIREE nie direk of indirek verantwoordelik of aanspreeklik is vir enige skade of verlies wat veroorsaak word of na bewering veroorsaak word deur of in verband met die gebruik van of vertroue op sodanige inhoud, goedere of dienste beskikbaar op of deur middel van sodanige derde party webwerwe of dienste.

Ons raai u ten sterkste aan om die bepalings en voorwaardes en privaatheidsbeleid van enige derdeparty-webwerwe of -dienste wat u besoek, te lees.

 

Beëindiging

Ons kan u toegang tot die Diens onmiddellik, sonder vooraf kennisgewing of aanspreeklikheid, beëindig of opskort onder ons uitsluitlike diskresie, om welke rede ook al en sonder beperking, insluitend maar nie beperk tot 'n oortreding van die Voorwaardes nie.

Alle bepalings van die bepalings wat volgens die aard van die beëindiging moet voortbestaan, sal die beëindiging voortduur, insluitend, sonder beperking, eiendomsbepalings, waarborgverklarings, vrywaring en aanspreeklikheidsbeperkings.

Vrywaring

U stem in om AIREE en sy lisensiehouer en lisensiehouers, en hul werknemers, kontrakteurs, agente, beamptes en direkteure, teen en teen alle eise, skade, verpligtinge, verliese, aanspreeklikhede, koste of skuld en uitgawes te verdedig, vrywaar en te hou. (insluitend maar nie beperk nie tot prokureursfooie), wat voortspruit uit of voortspruit uit a) u gebruik en toegang tot die diens, of b) 'n skending van hierdie bepalings.

 

Beperking van aanspreeklikheid

AIREE, nóg sy direkteure, werknemers, vennote, agente, verskaffers of affiliasies is in geen geval aanspreeklik vir indirekte, toevallige, spesiale, gevolglike of strafskade nie, insluitend sonder beperking, winsverlies, data, gebruik, welwillendheid, of ander ontasbare verliese as gevolg van (i) u toegang tot of gebruik van of onvermoë om toegang tot die diens te verkry of te gebruik; (ii) enige optrede of inhoud van enige derde party op die Diens; (iii) enige inhoud verkry uit die Diens; en (iv) ongemagtigde toegang, gebruik of verandering van u uitsendings of inhoud, hetsy op grond van waarborg, kontrak, skade (insluitend nalatigheid) of enige ander regsteorie, ongeag of ons ingelig is oor die moontlikheid van sodanige skade, of selfs as daar gevind word dat 'n middel wat hierin uiteengesit is, sy wesenlike doel misluk het.

 

Vrywaring

U gebruik van die diens is op u eie risiko. Die diens word gelewer op 'AS IS' en 'AS BESKIKBAAR' basis. Die diens word gelewer sonder waarborge van enige aard, hetsy uitdruklik of stilswyend, insluitend, maar nie beperk nie tot, geïmpliseerde waarborge vir verkoopbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, nie-inbreuk of prestasie.

AIREE sy filiale, filiale en sy lisensiehouers waarborg nie dat a) die diens ononderbroke, veilig of beskikbaar sal wees op enige spesifieke tyd of plek nie; b) enige foute of gebreke sal reggestel word; c) die diens vry is van virusse of ander skadelike komponente; of d) die resultate van die gebruik van die diens aan u vereistes voldoen.

 

Uitsluitings

Sommige jurisdiksies laat die uitsluiting van sekere waarborge of die uitsluiting of beperking van aanspreeklikheid vir gevolglike of toevallige skade nie toe nie, dus is die beperkinge hierbo moontlik nie op u van toepassing nie.

 

Regerende wetgewing

Hierdie bepalings word beheer en geïnterpreteer in ooreenstemming met die wette van Pennsylvania, Verenigde State, sonder inagneming van die bepalings van die wetsbotsing daarvan.

Ons versuim om enige reg of bepaling van hierdie bepalings af te dwing, word nie beskou as 'n afstanddoening van die regte nie. As 'n bepaling van hierdie bepalings ongeldig of onafdwingbaar deur 'n hof beskou word, bly die oorblywende bepalings van hierdie bepalings van krag. Hierdie bepalings vorm die volledige ooreenkoms tussen ons rakende ons dienste en vervang die vorige ooreenkomste wat ons tussen die dienste kon hê.

 

Veranderinge

Ons behou die reg voor om hierdie voorwaardes te eniger tyd na goeddunke te verander. As 'n hersiening wesenlik is, sal ons ten minste 30 dae kennis gee voordat nuwe bepalings in werking tree. Wat 'n wesenlike verandering uitmaak, sal na goeddunke bepaal word.

Deur voort te gaan met toegang tot of gebruik van ons diens nadat enige hersienings van krag geword het, stem u in tot die gebonde aan die hersiene bepalings. As u nie instem tot die nuwe bepalings nie, is u nie meer gemagtig om die diens te gebruik nie.

 

Kontak Ons

As u enige vrae het oor hierdie bepalings, kontak ons asseblief by info@aireegroup.com

Gee jou  Ondersteun vandag!

skenk
bottom of page